Een zoektocht naar potentiële zonnevelden – Solar Green Point

Een zoektocht naar potentiële zonnevelden – Solar Green Point

De Regionale Energie Strategie (RES) vraagt gemeenten om duurzame energie lokaal op te wekken, zodat de doelen conform het Klimaatakkoord worden behaald. Hierdoor is het van belang dat potentiële locaties voor onder andere zonne-energie binnen gemeenten zichtbaar...
Onderbouwen van evenementenbeleid – Gemeente Oss

Onderbouwen van evenementenbeleid – Gemeente Oss

Ruimtemeesters heeft samen met Peutz en LAgroup (inmiddels opgeheven) bestendig evenementenbeleid ontwikkeld voor de gemeente Oss. In dit traject waren wij verantwoordelijk voor de ruimtelijke onderbouwing van het nieuwe evenementenbeleid en de daar bijbehorende...