Meesterschap

Onze vakgebieden

Meesterschap is altijd ruimte vinden voor een betere oplossing. Ons Meesterschap reikt van kennisdeling en advisering binnen Ruimtelijke Ontwikkeling, Bestuurs-en privaatrecht, VTH, Openbare Orde & Veiligheid, Advies op de Leefomgeving en Grond, exploitatie & Vastgoed.

Advies op de leefomgeving

Vanuit visie, expertise en ervaring het totaal overzien

Ruimtelijke ontwikkeling

Onze leefomgeving maximaal benutten, door met een open blik praktische oplossingen te bieden. 

Vergunningverlening, toezicht & handhaving

Weten dat niet alles in beton gegoten is, om vandaag bij te dragen aan de kwaliteitseisen van morgen.

Bestuurs- en privaatrecht

Recht op ons doel af gaan, door niet rechtlijnig te zijn

Openbare orde en veiligheid

Pragmatische aanpak op het snijvlak van bestuursrecht en strafrecht

Grond, exploitatie & vastgoed

Resultaat boeken, zonder de politiek-bestuurlijke context te verliezenhttps://ruimtemeesters.nl/vakgebieden/grond-exploitatie-vastgoed/