Martine Sillekens

Portretfoto van medewerker Martine Sillekens

FUNCTIE

Planoloog / Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Martine is een enthousiaste planoloog met een ontwerpersachtergrond. Na een studie Bouwkunde, richting Architectuur is zij uiteindelijk terecht gekomen in de ruimtelijke ordenings-wereld. Na een studie bij de Bestuursacademie en meer dan 10 jaar gemeente-ervaring is Martine erg allround. Door een combinatie van een analytische, praktische aanpak met een creatieve blik, kan ze ruimtelijke vraagstukken voorzien van een stevig advies. Hierbij gaat ze vooral uit van de mogelijkheden die er gecreëerd kunnen worden. Ze vindt het leuk om te kunnen puzzelen met de vrije gedachtes van de ontwerper/gebruiker en de regels totdat de puzzel compleet is. Martine heeft hiermee ook eigen ervaring opgedaan bij het bouwen van haar eigen huis.

Martines Meesterschap

Door haar creatieve opleiding kan Martine zich goed inleven in het doel van de ruimtelijke plannen en de juridische vertaling ervan. Wat wil men nu eigenlijk echt bouwen en waarom? Door overzichtelijk in beeld te brengen wat de wensen en vraagstukken zijn werkt zij naar een maatwerkoplossing toe zonder het groter geheel uit het oog te verliezen. Dit vertaalt ze door naar de ruimtelijke plannen en de RO-adviezen. Kwaliteit, integraliteit en haalbaarheid vindt zij daarbij erg belangrijk.

Het leukste aan mijn werk vind ik het om mensen te kunnen helpen met het realiseren van hun (bouw)plannen en het kunnen bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling van gemeentes en de leefomgeving in het algemeen.

Wat houdt het werk van Martine in?

Martines werk is erg veelzijdig en afwisselend. Ze houdt zich bezig met het opstellen van (omgevings)visies zodat het gemeentelijk beleid op een duidelijke een overzichtelijke manier voor iedereen vindbaar is. Daarbij hoort ook een goed participatietraject met o.a. inwoners en stakeholders en afstemming met het college en de gemeenteraad. Daarnaast behandelt ze complexe principeverzoeken in zowel stedelijk als landelijk gebied, zoals woningbouwplannen op inbreidingslocaties en herontwikkeling van VAB’s (vrijkomende agrarische bebouwing).

Martine heeft voor Ruimtemeesters gekozen omdat…

Er veel aandacht is voor ontwikkelmogelijkheden en teamspirit. Ruimtemeesters is meer dan alleen een detacheringsorganisatie. Het is een kleine en ambitieuze organisatie waar de medewerker centraal staat. Het meest trots is Martine op het feit dat ze onderdeel is van deze leuke, goedlopende organisatie.

Meesterschap is zorgen voor een integrale oplossing waar iedereen zich in kan vinden en die een bijdrage levert aan de kwaliteit van de leefomgeving, kortom, een oplossing die inspireert en prikkelt en toch geheel in de omgeving wordt opgenomen.